KoussouAlam SoganRandy

Książę z plemienia Republiki Benin (wcześniej znanego jako Królestwo Dahomey) w zachodniej Afryce. Przedsiębiorca, filantrop, założyciel i Prezes oraz Przewodniczący niezależnych firm konsultingowych, których głównym celem jest wprowadzanie kapitału inwestycyjnego na rynki afrykańskie. Nawiązuje i wzmacnia partnerstwo na różnorodnych poziomach w dziedzinie m.in.: inwestycji, finansów, strategii wzrostu, rozwoju infrastrukturalnego, energii, paliw i gazów, transportu, telekomunikacji, ochrony zdrowia, odnawialnych źródeł energii czy turystyki. Aktualnie działa praktycznie w każdym afrykańskim kraju, realizując blisko 100 projektów. Jest członkiem konsorcjum, które do 2022 r. zamierza zainwestować 300 mld dolarów w Afryce.

Realizuje filantropijny projekt, którego celem jest podniesienie poziomu edukacji i ochrony zdrowia we wszystkich krajach Afryki. Projekt skupia się na takich zagadnieniach jak rozbudowa publicznych szkół, zrównoważony rozwój społeczności, wzmacnianie roli kobiet, podnoszenie poziomu opieki zdrowotnej, zwłaszcza na terenach wiejskich oraz tani i powszechny dostęp do usług.